Η εταιρεια

Η εταιρεία GreenCivil δραστηριοποιείται στην παροχή ποικίλων εξειδικευμένων υπηρεσιών του τομέα των έργων Πολιτικού Μηχανικού με γνώμονα την παγκόσμια πλέον απαίτηση για αειφόρο ανάπτυξη και ενεργειακή διαχείριση.

Οι στόχοι των παρεχόμενων υπηρεσιών  απορρέουν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν απώτερο σκοπό την καταγραφή του κτιριακού δυναμικού της χώρας και της ενεργειακής του κατάστασης, και κυρίως τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων, τη μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης  πρωτογενούς ενέργειας καθώς και την αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

Συνδυάζοντας την πολυετή (από το 1989) γνώση των μελών της σε μελέτη και κατασκευή, ιδιωτικών και δημοσίων έργων και σε παροχή υπηρεσιών συμβούλου, την επαγγελματική αρτιότητα, τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες , την επίκτητη εξειδίκευση και συνολικά την σημαντική εμπειρία της μέχρι σήμερα επαγγελματικής μας καριέρας η GreenCivil δημιούργησε και παρέχει νέες καινοτόμες υπηρεσίες θέτοντας ως προτεραιότητα και απώτερο στόχο την αειφορία.

Οι Υπηρεσιες μας

Τα αντικείμενα στα οποία η εταιρία δραστηριοποιείται έχουν σχέση με τις εν δυνάμει και τις ήδη πραγματοποιούμενες τοποθετήσεις εταιρειών, επενδυτών  και λοιπών εμπλεκομένων στον τομέα αξιοποίησης ακινήτων. Παρέχει υποστήριξη σε ανάπτυξη ακινήτων (development) και αξιοποίηση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας με υπηρεσίες καταγραφής συντήρησης και βελτίωσης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  απευθύνονται σε :

Ιδιώτες – Εταιρείες διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων – Εταιρείες Μεσιτικών υπηρεσιών για

 1. Ανάπτυξη, Αποτίμηση και Βελτίωση χαρτοφυλακίου
 2. Ανταγωνιστική προώθηση ακινήτων
 3. Προστασία ακινήτου από απαξίωση (ενεργειακή πιστοποίηση και βελτίωση)
 4. Βελτίωση λειτουργίας με μείωση εξόδων από αποδοτική και οικονομική ενεργειακή λειτουργία.

Δημόσιους Φορείς των οποίων τα κτίρια πρέπει βάσει Νομοθεσίας

 1. να προβούν σε ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση στα δημόσια κτίρια (ν.4342/2015)
 2. να προβούν σε ενεργειακή αναβάθμιση έως το 2020 και βάσει της ισχύουσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/EU

Η GreenCivil μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες με εφόδια τις διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις της, όπως και την κορυφαία εμπειρία των μελών της.

Υποστηριζομενες Υπηρεσιες
 • ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (MONITORING)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ (Technical Due Diligence)
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ LEED (USGBC)
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ)
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γιατι Εμας

Δημιουργούμε Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσίες στηριζόμενοι στην Εμπειρία 26 ετών, σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών και εργασιών στο αντικείμενο των Έργων Πολιτικού Μηχανικού σε επίπεδο Μελέτης, Κατασκευής και Υπηρεσιών Συμβούλου.

Παρέχουμε Υψηλής Αξιοπιστίας Υπηρεσίες, υποστηριζόμενες από τα Διεθνώς αναγνωρισμένα Διαπιστευτήρια  και Πιστοποιητικά των στελεχών  μας  καθώς και των εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών μας.

Προσφέρουμε Σύγχρονες και Καινοτόμες Υπηρεσίες , συνέπεια της συνεχούς ενημέρωσής μας στις τεχνολογικές, διαχειριστικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Διαθέτουμε  Αξιοσημείωτη Εμπειρία στο αντικείμενο των Ενεργειακών Υπηρεσιών με δραστηριοποίηση στο αντικείμενο από την αρχική περίοδο  Νομοθετημένης Εφαρμογής στην Ελλάδα με ενασχόληση σε σημαντικό χαρτοφυλάκιο κυρίως Επαγγελματικών Ακινήτων.

Λαμβάνουμε Τεχνική Υποστήριξη και  Πληροφόρηση από Διεθνείς φορείς  οι οποίοι έχουν ηγετική παρουσία στον τομέα τους, με Βάσεις Δεδομένων και συγκεντρωμένης Εμπειρίας από έργα σε περισσότερες από 140 χώρες, με ισχυρά χρηματοδοτούμενη Έρευνα υποστήριξης και βελτίωσης των προσφερόμενων Υπηρεσιών.

Η εμπειρία μας

Οι πελάτες μας

Δίνουμε προτεραιότητα στη φιλοσοφία μας για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με σεβασμό στον Πελάτη, με την Αρτιότητα των υπηρεσιών μας, με τη δέσμευση για Διαφάνεια και Αμεροληψία.

Διεκδικούμε την  Εμπιστοσύνη και  την Ικανοποίηση των πελατών μας και επενδύουμε σε Μακροχρόνιες Επιτυχημένες και Αποδοτικές Συνεργασίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Κτιριακό κέλυφος – Νέα “ψυχρά” και φιλικά περιβαλλοντικά υλικά

Η/Μ εγκαταστάσεις και Λειτουργικής Παραλαβής

Ενεργειακή Μοντελοποίηση

Μελέτη Φωτισμού

Ποιότητα Εσωτερικού αέρα και υγιεινών συνθηκών εσωτερικών χώρων

Αυτοματισμούς κτιρίου, Ενεργειακή καταγραφή και διαχείριση

Διαχείριση νερού εντός και εκτός του κτιρίου και συστημάτων άρδευσης

Η φιλοσοφία της αειφορίας οδηγεί στη σύνθεση ποικίλων εξειδικευμένων υπηρεσιών σε κάθε διακριτό τομέα ανάλυσης και σχεδιασμού, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν συνέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε απαιτούν το σωστό συνδυασμό τεχνικών ικανοτήτων,  επιστημονικών εξειδικεύσεων, σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων, οικονομικών αναλύσεων αλλά και νομικών συμμορφώσεων.

Για το λόγο αυτό, εκτός από την άρτια κατάρτιση των στελεχών μας, ταυτόχρονα διαθέτουμε ένα πολυμελές δίκτυο εξωτερικών συνεργατών, με υψηλή εξειδίκευση ο καθένας στο αντικείμενό του, οι οποίοι, με το δικό μας συντονισμό, συνεισφέρουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά παραθέτουμε κατηγορίες συνεργατών σε σχεδιασμό και προμήθεια με εξειδίκευση σε :

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούμε εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνώση και εμπειρία, ώστε να παρέχουμε αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα επίπεδα.

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες και μελέτες διαχείρισης λυμάτων

Οικονομικές Εκτιμήσεις, Οικονομικές μελέτες και μοντέλα βιωσιμότητας

Νομική συμμόρφωση σε Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονισμούς

Επικοινωνια

ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 184
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671

+30 213 043 63 92
+30 210 95 77 577
info@greencivil.gr
www.greencivil.gr